0
Uncategorized

Aktywacja wewnętrzne dziecko – online – 6 Września, godzina 19:00

Ta aktywacja, posłuży uwolnieniu wewnętrznego dziecka. Tego, które schowało się, tego które nie było uszanowane, było skrzywdzone, wychowane, tego które zapomniało jak się bawić, wciąż było karcone za to kim jest i za dobrą zabawę, za to co czuje ….

Często się zdarza w mojej pracy, że kiedy przyjdzie pracować z wewnętrznym dzieckiem u klienta, widzę je zamknięte w klatce, schowane, smutne lub złe. Dziecko któremu nie chce się żyć, a tym bardziej bawić się!

A nasz aspekt dziecka jest nam potrzebny do kreacji i do życia w wyższych wymiarach rzeczywistości. Bez niego nie wejdziemy do 5D, lub nie będziemy potrafili tam pozostać.
Niewinność, czystość dziecka, doświadczania, bez oceny, bycie w tu i teraz w kompletnym zanurzeniu w doświadczeniu jest nam potrzebne byśmy mogli mogli żyć z wyższego poziomu świadomości, byśmy mogli doświadczać błogości i totalnej radości chwili, życia….

Kiedy brak ciekawości doświadczania, i radowania się każdą chwilą, brak też radości życia…

A każda chwila może być zabawą, kreacją, radością , błogostanem….

Ta aktywacja pozwoli Tobie uwolnić ból i wszelkie emocje wewnętrznego dziecka, jego traumy. Pozwoli też na aktywację wewnętrznej radości doświadczania, zabawy w życie….

Aktywacja odbędzie się 6 Września o godzinie 19:00 aktywacja zostanie przesłana na dzień przed, lub w dniu wydarzenia.

Jeśli macie chęć na wejście w to doświadczenie ze mną, zapraszam !

Koszt udziału to 50 pln,
Tytuł przelewu: dziecko
Dorota Golach 88 1090 1359 0000 0001 0002 3729

Zapisy: prześlij dowód wpłaty na adres dorotagolach@gmail.com

You Might Also Like...

No Comments

    Leave a Reply